Otázky a odpovědi

Musí zdravotnické zařízení vyžadovat souhlas pacienta s vedením jeho osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci?

Zdravotnické zařízení má povinnost vést zdravotnickou dokumentaci pacienta na základě zákona o zdravotních službách, což je dostačující právní podmínka pro zpracování osobních údajů a souhlas proto nevyžaduje.

Pozor však na záměnu termínů. V našich zákonech se vyskytuje ještě souhlas se zdravotní službou. Lékař, nebo jiný odborný pracovník, může poskytovat všechna vyšetření a výkony, jen se souhlasem pacienta, nebo jeho zákonného zástupce. Souhlas musí být svobodný a před jeho vyjádřením musí být pacient informována o plánované zdravotní službě, proto se mu také říká „informovaný souhlas“.

Kde se mohu informovat o svých právech ohledně mých osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci?

Každé zdravotnické zařízení je povinno zpřístupnit pacientovi zejména informace o tom jaké jeho osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, komu je předává, jak dlouho je vede a jaké má pacient práva. Tyto informace mohou být vyvěšeny v čekárně, být k dispozici v recepci nebo na webových stránkách zdravotnického zařízení.

Zdravotnická zařízení poskytující zubní péči, která se zavázala dodržovat Dentální kodex chování, mají vždy odpovědnou osobu, která Vám podá vysvětlení i ústně. Jména a kontakt na odpovědné osoby u registrovaných zdravotnických zařízení najdete v registru na tomto portálu nebo na www.adk.dental.

Musí zdravotnická zařízení postupovat podle nařízení GDPR?

Nařízení EU známé pod zkratkou GDPR, jehož cílem je ochrana osobních údajů fyzických osob, se týká i všech zdravotnických zařízení. Zdravotnická zařízení zpracovávají citlivé údaje o pacientech, osobní údaje zaměstnanců a dalších fyzických osob. Zvláště na zabezpečení zdravotnické dokumentace je kladen silný důraz, ale velmi přísné povinnosti již dříve stanovily národní právní předpisy, především zákon o zdravotních službách. Evropské nařízení proto jen v některých ohledech doplňuje již zaběhnutý systém vedení zdravotnické dokumentace a přináší některé další povinnosti. Jednou z nich je povinnost zdravotnického zařízení informovat pacienty o zpracování jejich osobních údajů a jejich právech.

Mohu požádat o výmaz mých osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci?

Zdravotnické zařízení je povinno vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci po dobu, která je určena vyhláškou. U ambulantních lékařů, kteří registrují pacienty, například praktický zubní lékař, je to 10 let od změny registrace nebo úmrtí pacienta, u specialistů, ortodontista, dentální hygienistka, je to 5 let. Žádné údaje, které jsou ve zdravotnické dokumentaci vedeny, nesmí zdravotnické zařízení před touto lhůtou vymazat.